--------------------------------------------------------------------------------

در ارتباطات نزدیکی که با دوستان و یا همسرتان دارید تا چه حد احساسات خود را فرو مینشانید و سکوت میکنید ، این تست را بزنید و بدانید که آیا فرد توداری هستید یه خیر؟
این تست به شما نشان میدهد که تا چه میزان خود را در ارتباط با دیگران نادیده میگیرید واحساسات خود را فدای خواسته ها وعقاید آنها میکنید.
برای هر گزینه ای که انتخاب میکنید امتیازات را در نظر بگیرید.
1= کاملا مخالفم
2=مخالفم
3= بی تفاوتم
4=موافقم
5= خیلی موافقم

1. از آنجا که کسی برای دوست داشتن با من پیش قدم نمیشود من خودم اول جلو میروم.

2. وقتی بدانم که احساسات من طرف مقابلم را ناراحت میکند و باعث ایجاد ایجاد مشکلاتی میان ما خواهد شد، احساس یا حرف دلم را به زبان نمی آورم.

3. از نظر من عشق یعنی توجه به نیازها و خواسته های معشوق پیش از خود.

4. در نظر داشتن نیازهای خودم به همان میزان توجهی که بر نیازهای دوستانم یا همسرم دارم به معنای خودخوهی و خودبرتربینی است.

5. وقتی با کسی ارتباط نزدیکی داشته باشم برایم بسیار دشوار اشت که خود واقعی ام باشم.

6. همیشه خود را با دید دیگران نسبت به خودم می سنجم و این که آنها مرا چگونه انسانی میشناسند.

7. همیشه از خودم ناراضی هستم، چرا که باید بتوانم کارهایی را که دیگر افراد انجام میدهند من هم انجام دهم.

8. وقتی که نیازها و احساسات طرف مقابلم با نیازها و خواسته های من در تضاد باشد همیشه خودم را صراحتا ابراز میکنم.

9. در یک ارتباط نزدیک و صمیمی با دیگران،وظیفه من این است تا دیگران را شاد کنم.

10. عشق به معنای برگزیدن آن چیزی است که معشوق میخواهد حتی اگر با خواست و نیاز تو متفاوت بتشد.

11. برای اینکه احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم،باید که حس کنم مستقل و بی نیاز از دیگران هستم.

12. یکی از بدترین خصوصیاتی که میتوانم داشته باشم خودخواهی است.

13. احساس میکنم باید آنگونه عمل کنم که دوست و یا همسرم ازمن راضی باشد.

14. ترجیح میدهم برای جلوگیری از هرنوع برخورد و سوءتفاهمی در ارتباطات نزدیک با طرف مقابل از مطرح کردن موضوعات حساس خودداری کنم.

15. از احساسی که نسبت به دوست یا همسر و از بودن با او دارم خیلی رک صحبت میکنم حتی وقتی که اینکار منجر به مشکلات و یا اختلاف نظرهایی میان ما شود.

16. اغلب ظاهر شاد و خوشحالی دارم،درحالیکه درونم احساس ناراحتی و عصبانبت میکنم.

17. برای اینکه دوست و یا همسرم مرا دوست داشته باشد،نمیتوانم همه چیز را درباره خودم بگویم.

18. زمانیکه نیازها و یا عقاید طرف مقابلم مخالف عقاید من باشد،معمولأ در نهایت با او موافقت میکنم.

19. چه با کسی دوست باشم و چه دوست یا همدمی نداشته باشم،به هرحال خودم را آنگونه که هستم دوست دارم.

20. وقتی میبینم که برخی از نیازها و خواسته های من در یک ارتباط دوستانه یا زندگی زناشوییم برآورده نمیشود،اینطور نتیجه میگیریم که آنها چندان هم امهیت نداشته اند.

21. دوست یا همسرم مرا برای آنچه هستم دوست دارد و تحسین میکند.

22. انجام کارهایی که تنها به خاطر خودم باشند،
خودخواهیست.

23. وقتی باید تصمیمی بگیرم،نظرات و افکار دیگران بیش از نظر و عقیده خودم مرا تحت تأثیر میگذارد.

24. به ندرت پیش می آید که عصبانیت و ناراحتی خود را به نزدیکانم منتقل کنم.

25. احساس میکنم که دوست یا همسرم مرا واقعا نمیشناسند.

26. فکرمیکنم،بهتراست وقتی عقاید واحساسات من خلاف آن چیزیست که طرف مقابلم حس میکند آنها را برای خودم نگه دارم و به زبان نیاورم.

27. اغلب خود را مسئول احساسات وعواطف دیگران میدانم ومیخواهم که احساس خوبی داشته باشند.

28.برایم سخت است که درباره افکار واحساسات خود بیندیشم،چرا که زمان زیادی را صرف فکرکردن درباره احساسات وعقاید دیگران کرده ما.

29. در ارتباط با دوستان یا همسرم،به کارهایی که میکنیم چندان اهمیتی نمیدهم.چراکه طرف مقابلم را دراین زمینه شاد و خوشحال میبینم.

30. وقتی فکرمیکنم که احساس من در ارتباط دوستانه م بافردی باعث مشکلی میشود،میکوشم تا آن را پنهان کنم.

31. هیچگاه آنگونه که فکر میکردم باید رفتارکنم،رفتار نکرده ام.ارزیابی امتیازات:
قبل از جمع کردن امتیازات خود،برای گزینه های "1،8،11،15،21" عدد 6 را از شماره پاسخ خود کم کنید.
(برای مثال اگر شما گزینه 2 را انتخاب کردید،2 را از 6 کم کنید.دراین صورت عدد 4 را در جمع امتیازات خود محاسبه کنید.)

بعد ازاینکار تمام امتیازات پاسخهای خود را جمع بزنید تا دریابید که چه میزان احساسات خود را مسکوت میگذارید.
امتیاز بالاتر ،سطح بالاتری از "سکوت احساسات" را در شما نشان میدهد.

اگر امتیاز شما زیر 90 باشد :
باید سعی کنید تا احساسات وافکار خود را روشنتر و آشکارتر از پیش به طرف مقابلتان نشان دهید.این کار همیشه هم آسان به نظر نمیرسد،به ویژه خانمها سالها نیاز به تمرین خواهند داشت تا بتوانند نیازها و احساساتشان را بین کنند ولی این کار برای سلامتی و خوشبختی حائز اهمیت است.
اگر امتیاز شما بین 90 تا 120 باشد :
شما تمایل بیشتری دارید تا طرف مقابلتان را به خود ترجیح دهید،حتی زمانیکه اینکار شما مشکلات و افسردگیهایی برایتان به دنبال داشته باشند.
اگر امتیاز شما بالای 120 داشتید :
احتمالا شما تسلیم خواسته ها،نیازها،امیال و در نهایت شادی و خشنودی طرف مقابلتان هستید.این امر باعث میشود تا شما احساس ناراحتی،عصبانیت و خشم نمایید و در ارتباط خود دچار مشکل میشوید.موضوعات مشابه: